Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych