Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI PRAWDA - DOBRO - PIĘKNO W EDUKACJI, FILOZOFII I ŻYCIU
dedykowanej pamięci prof. zw. dr hab. Janusza Gniteckiego
w ramach 30-lecia Zakładu Metodologii Nauk o Edukacji

Poznań, 19-20 wrzesień 2017r.