Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych

ZDJĘCIA Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła (rola, funkcje, zadania dawniej i dziś)
Zielona Góra, 5 kwiecień 2017r.